•  

Aktuálně z města

Přerušení dodávky elektrické energie

18. 9. 2020 11:54

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 07.10.2020 od 08:00 do 07.10.2020 15:00 Obec Mikulov Vypnutá oblast: Část ul. Lidická od č.p.380/19 po č.p.389/1 Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení. Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Distribuce a.s. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. Děkujeme Vám za pochopení. E.ON Distribuce, a.s.

Opravy inž. sítí a vozovek, odstávky vody, elektřiny a plynu Platí pro: Celé město Vytvořil: Radek Hanečák
Přílohy k hlášení
eon_oznameni.pdf Stáhnout

Monitorovací zpráva pro vinaře 14.9.2020 - 20.9.2020

16. 9. 2020 10:04

Na stránkách Města Mikulov byla zveřejněna monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné, období: 14.9.2020 – 20.9.2020.

Ochrana včelstev a révy vinné, deratizace Platí pro: Celé město Vytvořil: Martin Sedliský
Přílohy k hlášení
zpráva_20_2020.pdf Stáhnout

Přerušení dodávky elektrické energie

14. 9. 2020 13:22

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 05.10.2020 od 08:00 do 05.10.2020 14:00 Obec Mikulov Vypnutá oblast: Část ul. Vrchlického č.p.174/11 Část ul. Česká od č.p.175/16 po č.p.167/12 Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení. Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Distribuce a.s. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. Děkujeme Vám za pochopení. E.ON Distribuce, a.s.

Opravy inž. sítí a vozovek, odstávky vody, elektřiny a plynu Platí pro: Celé město Vytvořil: Radek Hanečák
Přílohy k hlášení
eon_oznameni.pdf Stáhnout

Monitorovací zpráva pro vinaře 7.9.2020 - 13.9.2020

9. 9. 2020 11:04

Na stránkách Města Mikulov byla zveřejněna monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné, období: 7.9.2020 – 13.9.2020.

Ochrana včelstev a révy vinné, deratizace Platí pro: Celé město Vytvořil: Martin Sedliský
Přílohy k hlášení
zpráva_19_2020.pdf Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Mikulov

9. 9. 2020 10:16

Zveme všechny občany města na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 16. září (středa) 2020 v 16,00 hod. v zasedacím sále II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Kontrola Usnesení č. 14/2020/I ze dne 24. 6. 2020 a 15/2020/I ze dne 15. 7. 2020
  3. Zpráva o činnosti RM za období od 24. 6. 2020 do 24. 8. 2020
  4. Zápis z jednání kontrolního výboru
  5. Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic – lokalita „Pod Novou“
  6. MAS Mikulovsko o.p.s. – zařazení území města Mikulova do územní působnosti MAS Mikulovsko
  7. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti

7.1. Žádost o nové projednání prodeje pozemků p. č. 459/1, 459/2, 459/4, 459/5 v k. ú. Mikulov na Moravě 7.2. Návrh na odkup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., 7.3. Výpravní budova, odpověď na žádost o odkup 7.4. Bezúplatný převod pozemků parcel č. 3373/2, 3374/6, 3374/7 v k.ú. Mikulov na Moravě 7.5. Bezúplatný převod pozemku p.č. 3088/330 v kú. Mikulov na Moravě, v lokalitě u lávky 7.6. Bezúplatný převod pozemku parcely č. 2594/1 v k.ú. Mikulov na Moravě 7.7. Prodej nemovité věci – části pozemku p.č. 459/1 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Alf. Muchy, kupující: Limpona s.r.o., 7.8. Nesplnění závazků z kupní smlouvy na pozemek p.č. 1627, vč. rozestavěné stavby, ul. Koněvova – informace 7.9. Nabídka přímého prodeje pozemků p.č. 8705 a8719 v k.ú. Mikulov na Moravě 8. Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov na r. 2020 9. Individuální dotace z rozpočtu města Mikulov v roce 2020 10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě SML2000090_DDM 11. Dodatek č. 1 – Smlouvy o zajištění výstavby se společností Vodovody a kanalizace Břeclav a.s 12. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM 13. Návrhy, připomínky a podněty občanů města 14. Závěr

Oznámení městského úřadu (termíny konání ZM, OZV, naříz. města) Platí pro: Celé město Vytvořil: Dominik Ryšánek
Přílohy k hlášení
ZM_09_2020.pdf Stáhnout

Aplikace pro chytré telefony

Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe.

Buďte neustále v obraze!

Mějte přehled o tom, co se děje v okolí.

Město Mikulov

Telefon: +420 519 444 555
E-mail: podatelna@mikulov.cz
IČO: 00283347
DIČ: CZ00283347
Adresa: Náměstí 1
692 20 Mikulov
Oficiální stránky: http://www.mikulov.cz
Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací.
  Prosím čekejte...